top of page
S7_1031_R 2.jpg

ME CARE IMMUNE PLUS

ชนิดเม็ดฟู่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มี แคร อิมมูน พลัส

Vitamin C+ D3+ Selenium+ Zinc PLUS

ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้นกันทั้งระบบ ให้ทำงานเป็นปกติ
และป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อ

bottom of page