top of page

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

Accounting Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)

ME CARE Limited Partnership (ห้างหุ้นส่วน มี แคร) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Job Highlights

บริษัท: ME CARE LIMITED PARTNERSHIP

จังหวัด/ประเทศ: Bangkok, THAILAND

สถานที่ปฏิบัติงาน: 1974/1 Unit 303 New Phetchaburi Road, Bangkapi Sub-district, Huai Khwang District, 10310

รูปแบบงาน: งานประจำ

เงินเดือน: ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง

จำนวนที่รับ: 1 ตำแหน่ง

วันหยุด: วันเสาร์ และ วันอาทิตย์  

เวลาทำงาน: 09:00 – 18:00. 

Job Description

REQUIREMENTS / คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

เพศ : หญิง / ชาย

อายุ(ปี) : 25 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากใช้โปรแกรม Flow account, Express, CD organizer หรืออื่นๆได้ 

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 • มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการบัญชี ภาษี

 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การทำงานเชิงรุก และแก้ไขปัญหา เป็นอย่างดี

 • มีความละเอียดความรอบขอบ ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

DESCRIPTION / ลักษณะงาน

 • ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบพร้อมบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งด้านรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารในความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

 • ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย, ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำรายงาน ดูแลเงินสดย่อยและการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อย


 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • เช็คยอดเงินเข้า ใน Statement พร้อมทั้งกระทบยอดรายการที่เกิดขึ้นฝั่งรายรับ ประจำเดือน


 • รับวางบิลจากผู้ขาย เช็คเอกสารการรับวางบิลถูกต้องตามระเบียบของบริษัท

 • จัดทำเอกสารสำหรับการโอนเงิน การจ่ายเช็ค ให้กับผู้ขายสินค้า/ให้บริการ

 • บันทึกบัญชีรายการที่เกิดขึ้น

 • กระทบยอด Statement รายการที่เกิดขึ้นประจำเดือน

 • บันทึกบัญชีต้นทุนการซื้อสินค้าจากต่างประเทศในบางกรณี


 • งานทางด้านบัญชีและการเงิน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

BENEFIT / สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

 • ประกันสังคม

 • วันหยุดประจำปี 


bottom of page