top of page

6 ปัจจัยเสี่ยง 'โรคหลอดเลือดสมอง' (Stroke)

เวียนหัว ตามัว พูดไม่ชัด


โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คือ ภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้เกิดอาการชาที่ใบหน้า ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขน ขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้ อาจแสดงอาการแบบทันทีทันใด เป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง


#โรคหลอดเลือดสมอง คือภาวะที่สมองขาดเลือด หรือมีเลือดออกในสมองทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เซลล์สมองตาย

ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้

  • โรคเบาหวาน

  • ความดันโลหิตสูง

  • โรคหัวใจ

  • โรคอ้วน

  • สูบบุหรี่

  • ดื่มแอลกอฮอล์

สังเกตอาการอันตราย

พูดไม่ชัด พูดไม่ได้หรือไม่สามารถเข้าใจคำพูดของคนอื่น ผู้ป่วยจะรู้สึกสับสน มึนงง พูดไม่ชัด อาการอ่อนแรง (อัมพฤกษ์/อัมพาต) หรือชาบริเวณหน้า แขน ขา ปัญหาด้านการมองเห็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ผู้ป่วยจะเกิดอาการตามัวแบบเฉียบพลัน หรือเห็นภาพซ้อน เวียนศรีษะ/ปวดศรีษะ อาการรุนแรงแบบเฉียบพลัน มักจะพบร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น การทรงตัวผิดปกติ มึนศีรษะ อาการคลื่นไส้อาเจียนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ควรป้องกันก่อนการเกิดโรค และควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดอาการ ตีบ อุดตัน หรือแตก


• ปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีคลอเรสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูง • เลิกสูบบุหรี่ • ควบคุมอาการของโรคเบาหวาน • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ • รับประทานผลไม้และผักให้มากยิ่งขึ้น • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ • ลดการดื่มสุรา • เข้ารับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ • หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด

รีบป้องกันก่อนสาย...สุขภาพที่ดีเริ่มได้เลย!

 

โรคภัยอยู่ใกล้ตัว ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและทุกเวลา ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน การป้องกันและลดความเสี่ยงเป็นการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยขึ้นได้ หากมีอาการต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันที หากรักษาเร็วเท่าใด ความพิการและอัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงมากเท่านั้น

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก น.อ.นพ.อุดม สุทธิพนไพศาล ร.น. ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก https://www.medparkhospital.com/content/stroke
Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page